Tájékoztatás az együttműködő szervek részére

0001.01.01

Az NKM Energia Zrt. elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szolgáltató Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján. 

Társaságunk lehetővé teszi az elektronikus információ- és dokumentumcserét az elektronikus ügyintézést biztosító szervek mint együttműködő szervek részére.

 

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

  • Hivatali kapu: saját Hivatali Kapuval rendelkező hivatalok a legördülő listából az NKMHIVATAL címzést használják (KRID: 764084750).

 

Az elektronikus aláírás- és bélyegző használatáról

Társaságunk, mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv az elektronikusan kiállított dokumentumokat elektronikus aláírással, illetőleg bélyegzővel látja el. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban Eüitv.) nevesített ügyekben az NKM Energia Zrt. a keletkezett elektronikus okiratokat hitelesítés céljából elektronikus aláírással és/vagy elektronikus bélyegzővel látja el.

Elektronikus Aláírási és Bélyegzési Szabályzatunkat, valamint az NKM Energia Zrt.-nél elektronikus aláírással feljogosított személyek adatait itt tekintheti meg.

 

Másolatkészítési Szabályzatunkat itt tekintheti meg.

 

Információátadási szabályzat

Társaságunk már lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést biztosító szervek mint együttműködő szervek részére az elektronikus információ- és dokumentumcserét.

Az NKM Energia Zrt. információátadási szabályzata a kapcsolódó dokumentumoknál érhető el.