Előrefizetős mérő

0001.01.01

Előrefizetős ügyfeleinknek rendkívüli elszámoló számlát küldünk

2018. július 31-ével rendkívüli, becsült mérőálláson alapuló elszámoló számlát bocsátunk ki. A számla az utolsó leolvasott és számlázott mérőállás, az utolsó leolvasáskor a mérőben maradt mennyiség, az azóta vásárolt mennyiség, valamint az alapdíjak figyelembevételével készül. A rendkívüli elszámoló számla kibocsátására jogszabályváltozás miatt van szükség.

Rendszerünk fejlesztésének köszönhetően a 2018. augusztus 1-je után érkező elszámoló számlái már nem tartalmaznak utólagos elszámolási korrekciót.

Az előrefizetős mérőnél az elfogyasztott gázmennyiség elszámolása nem utólag történik, hanem a kártyás telefonokhoz hasonlóan a fogyasztást megelőzően.

A gázszolgáltatás igénybevételéhez a szükséges gázmennyiség díjának befizetésével fel kell tölteni a feltöltőkártyát. Otthon ezt a kártyát be kell helyezni a gázmérőbe, és így a megvásárolt gázmennyiséggel feltölteni a mérőt. A mérő kijelzőjén látható, hogy hány m3 gáz áll még rendelkezésre.

A mérő a felhasználható gázmennyiség elfogyasztása után elzárja a gáz útját, ezáltal nem enged további fogyasztást.

Tájékoztató és kérelem szociálisan védendő fogyasztók számára

0001.01.01

A lakossági fogyasztók köréből a szociálisan rászoruló védendő fogyasztók részesülhetnek a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott előrefizetős mérő felszerelésének kedvezményében.
Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a további vételezést a földgázkereskedő előrefizetős mérő felszereléséhez kötheti.

Tájékoztató előrefizetős mérő beszerzésére – felhasználói kezdeményezésre, költségvállalással 

0001.01.01

Azon ügyfeleink számára, akik a késedelmes fizetés lehetőségét is ki szeretnék zárni, biztosítjuk az előrefizetős mérő felszerelését.

További információért kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. régi mérőinek átprogramozása

0001.01.01