Átírás, költözés

0001.01.01

Ha a felhasználó személyében változás történik, ilyen például a költözés, akkor a beköltözőnek és kiköltözőnek egyaránt kötelessége, hogy erről 15 napon belül értesítse a szolgáltatót.  Az új felhasználóval történő szerződéskötésre az átírást követően kerül sor. A felhasználási hely átírásának kezdeményezése előtt figyelmesen olvassa el a "Tájékoztató felhasználóváltozás bejelentéséről" dokumentumot.

Milyen dokumentumok szükségesek az átíráshoz?

Az átírás indításához a kiköltöző és beköltöző által aláírt „Átadás-átvételi nyilatkozat felhasználóváltozás bejelentéséhez” nyomtatvány szükséges.

Ha az átadás-átvételi nyilatkozat nem áll rendelkezésre, a használat jogalapjától függően, az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • ingatlan adásvétel: adásvételi szerződés, vagy tulajdonilap-másolat (60 napnál nem régebbi),
  • öröklés: az elhalálozott halotti anyakönyvi kivonata, hagyatékátadó végzés (ha van),
  • haszonélvezet: 60 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat,
  • bérlőváltozás: bérleti szerződés,
  • önkormányzati tulajdonú ingatlan: az önkormányzat kiutaló határozata vagy vagyonkezelővel kötött lakásbérleti szerződés.   

Ha nem áll rendelkezésre az átadáskor rögzített mérőállás, az új felhasználó vállalhatja, hogy az átírás az utolsó kifizetett mérőállással történjen.

Mi történik abban az esetben, ha az új felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak?

Ha az új felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak (bérlőre történő átírás, vagy bérlőváltozás esetei) szükség van a tulajdonos által aláírt, a kapacitáslekötési jog átadásáról szóló nyilatkozatra.
A felhasználási hely tulajdonosa a kapacitáslekötési jogát átadhatja bérlőnek, vagy egyéb jogcímen használónak, ha nincs lejárt számlatartozása a kereskedő vagy a rendszerüzemeltető felé. A tulajdonosról bérlőre (vagy egyéb jogcímen használóra), valamint a bérlőről (vagy egyéb jogcímen használóról) újabb bérlőre (vagy egyéb jogcímen használóra) történő átírásoknál a tulajdonosnak írásban kell nyilatkoznia a kapacitáslekötési jog átadásáról a „Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról” nyomtatvány kitöltésével.
A bérlői jogviszony megszűnésekor a kapacitásjog automatikusan visszaszáll a tulajdonosra.

Hol kezdeményezheti az átírást?

Az átírást kezdeményezheti a régi és az új felhasználó egyaránt az alábbi elérhetőségeken:

Az online ügyfélszolgálaton az új felhasználó regisztrációt követően indíthatja az átírást. Az új felhasználó akkor tud regisztrálni, ha egy másik felhasználási helyre vonatkozóan élő egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

A budapesti mérő nélküli felhasználási helyek átírása az NKM Energia Zrt. mellett a számlázást végző Díjbeszedő Zrt.-nél is kezdeményezhető.

Az NKM ügyfelévé válás további feltétele az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése az új fogyasztó és az NKM Energia Zrt. között. Ha az átíráshoz szükséges dokumentumok hiánytalanul kitöltve, aláírva beérkeznek, gondoskodunk a szerződéskötési folyamat elindításáról, elküldjük a szerződéscsomagot az új felhasználónak.

Az átírás és az azt követő szerződéskötés lépései

Első lépés

Nyomtassa ki az „Átadás-átvételi nyilatkozat felhasználóváltozás bejelentéséhez”, ill. szükség szerint a „Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról” nyomtatványokat. (Ha az új felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak, a tulajdonosnak nyilatkoznia kell a kapacitáslekötési jog átadásáról.) Az "Átadás-átvételi nyilatkozat felhasználóváltozás bejelentéséhez" dokumentumot a kiköltözőnek és a beköltözőnek egyaránt alá kell írnia. Átadás-átvételi nyilatkozat hiányában a Milyen dokumentumok szükségesek az átíráshoz szakaszban felsorolt dokumentumok közül válassza ki a megfelelőt. A hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány(oka)t, illetve dokumentumo(ka)t beszkennelve elektronikusan küldje el az ugyfelszolgalat@nkm.energy e-mail címünkre, vagy adja át személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy küldje el az NKM Energia Zrt. levelezési címére: NKM Energia Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700.


Második lépés

Az „Átadás-átvételi nyilatkozat felhasználóváltozás bejelentéséhez” nyomtatvány beérkezését követően megtörténik az átírás és az NKM Földgázszolgáltató szerződéscsomagot küld az új fogyasztónak. Ha az átíráshoz szükséges nyomtatványokat ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen adják le, helyben megkapják a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat.


Harmadik lépés

Ezek után Önnek már csak annyi a teendője, hogy átolvassa az átadott/megküldött szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat majd aláírva visszaküldje/leadja szerződését és a kapcsolódó további nyomtatványokat, illetve a zavartalan és biztonságos üzemeltetés érdekében előre egyeztetett időpontban biztosítsa a csatlakozóveték és mérőberendezés állapotának helyszíni ellenőrzését.

Ha Ön a szerződéskötést önállóan szeretné lebonyolítani, kérjük, a Szerződéskötés oldalon tájékozódjon.

Kitöltendő dokumentumok

0001.01.01

További dokumentumok, tájékoztatók

0001.01.01