A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Háztartási méretű kiserőművek

A megújuló energiával termelt villamos energia felhasználási helyen belül el nem használt részének átvételére a jelenlegi jogszabályok átvételi kötelezettséget írnak elő a csatlakozási ponton villamos energiát értékesítő kereskedőnek az ún. háztartási méretű kiserőművek alkalmazása esetén. Háztartási méretű kiserőműnek minősül az 50 kVA-nál nem nagyobb teljesítőképességű, kisfeszültségű hálózatra kapcsolódó erőmű.

Napjainkban leginkább a napelemmel történik az ilyen jellegű kiserőművek létesítése, melyek félvezető anyag alkalmazásával közvetlenül a fény energiájából képesek villamos energiát előállítani. Az így előállított egyenfeszültség már egy áramirányítón (ún. invereteren) keresztül kapcsolódik a hálózatra, és képes arra, hogy a hálózattal szinkron villamos energiát biztosítson a felhasználó-berendezések részére. Abban az esetben, ha a termelt villamos energia pillanatnyilag nagyobb a felhasználási helyen belüli felhasználásnál, akkor a termelt többlet energia a csatlakozási ponton keresztül a közcélú hálózatba áramlik.

A hálózathoz csatlakoztatásnak feltételei vannak, melyről a felhasználási hely szerinti illetékes elosztónál tájékozódhat.

Abban az esetben, ha a feltételek teljesítésével a közcélú hálózatba is történt betáplálás, akkor a felhasználónak érdeke, hogy a közcélú hálózatból általa vételezett és betáplált energia mennyiséggel történjen elszámolás. Az elszámolásra szerződést kell kötni az NKM Energia Zrt-vel, mint egyetemes szolgáltatóval.

A fogyasztott és betáplált villamos energia elszámolására vonatkozó feltételeket e tájékoztatóban találja meg.

Kérjük, hogy kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat a speciálisan ezen ügyekre fenntartott h_tarifa.hmke@nkm.energy e-mail címen. (Ezen e-mail címen más jellegű ügyekkel kapcsolatban nem történik ügyintézés.)

Magánszemély lakossági fogyasztó esetén lehetőség van arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a háztartási méretű kiserőmű betáplálási többletének ellenértéke számla nélkül, nyilatkozat alapján kerüljön kifizetésre.

Önmagában a többlet energia előállítása és hálózatba betáplálásának lehetősége nem jelenti azt, hogy a háztartási méretű kiserőmű csak általános forgalmi adó (Áfa) alanyként üzemeltethető. A magánszemély lakossági fogyasztó felelőssége, hogy eldöntse:

  • 1. a háztartási méretű kiserőmű eleve olyan módon lett megépítve, hogy a várhatóan megtermelt villamos energia mennyisége meghaladja saját szükségleteit - ebben az esetben, mivel az Áfa tv. 6.§ (1) bekezdése alapján a rendszeresség és üzletszerűség vélelmezhető, a magánszemély köteles bejelentkezni az adóhatóságnál, Áfa alannyá válik, a szerződés alapján köteles az értékesítésről az NKM Energia Zrt. részére számlát kiállítani,

VAGY

  • 2. a háztartási méretű kiserőmű saját, háztartási szükségleteinek fedezése szolgál, esetileg - nem rendszeresen - keletkező többlet energiát táplálja be a közcélú hálózatba, és az átadásra az NKM Energia Zrt-vel megállapodott.
     

Az 1. pont megvalósulása esetén: az ügyfélnek adószámmal kell rendelkeznie, vagy azt kérnie kell a NAV-tól és a betáplálásról számlát állít ki az NKM Energia Zrt. részére (adószámos magánszemélyként, egyéni vállalkozóként).

A 2. pont megvalósulása esetén: az ügylet elszámolására a szolgáltató elszámolási bizonylata számviteli bizonylatként szolgál, a kitöltött nyilatkozatok beküldésével történik meg a kifizetés.

Az elszámolás alapja a szolgáltató által az éves leolvasást követően készített - és az ügyfélnek kiküldött - 12 havi elszámolás betáplálási többlet igazolásáról szóló bizonylata szolgál, mely az éves elszámoló számla utolsó oldalán található, ha az elszámolás betáplálási többletet mutat. A betáplálási többlet ellenértékének kifizetését a három éves elévülési időn belül lehet kezdeményezni.

A két kitöltendő nyilatkozat (a nyilatkozatok a megnevezésükre kattintva nyithatóak meg):

- nyilatkozat és kifizetési kérelem

nyilatkozat közterhekről

 

 

 

A kitöltött nyilatkozatok egy-egy aláírt példányban küldendőek meg az NKM Energia Zrt. Pénzügyi Igazgatóság 6701 Szeged Pf.: 88 címre.