Újdonságok a számlázában

0001.01.01

Behajtási költségátalány is követheti a késedelmes befizetést

2018. augusztus 1-jétől behajtási költségátalányt számíthatunk fel a nem lakossági ügyfelek határidőn túl befizetett számláira.

Az érintettek körét (pl. egyéni vállalkozó, egyéni cég, zrt., nyrt., kft., bt., szövetkezet) és a költségátalány mértékét 2016. évi IX. törvénynek megfelelően határoztuk meg. A negyven eurónak megfelelő forintösszeget a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján számítjuk fel.

A behajtási költségátalányról a Földgáz Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatunk 6.8.3.3.6. pontjában, illetve a Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat 7.9.4.1.2. pontjában nyújtunk részletes tájékoztatást.

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamat és behajtási költségátalány is kiterhelhető, azaz ezek függetlenek egymástól. Az egyetemes szolgáltatásban ellátott nem lakossági felhasználók esetén - a késedelmi kamaton túl - vagy behajtási költségátalányt vagy felszólítási díjat számíthatunk fel, mindkettőt nem.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a behajtási költségátalány?

A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben szabályozott átalány, amely a behajtás költségeinek fedezetéül szolgál nem lakossági ügyfelek késedelmes fizetése esetében.

A törvény 3. § (1)  szerint „Vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezettet, szerződő hatóságnak vállalkozással kötött szerződése esetén pedig a szerződő hatóságot (a továbbiakban együtt: kötelezett) terhelő, kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (a továbbiakban: behajtási költségátalány) tarthat igényt.

Miért kaptam értesítőt, hogy fizessek be 40 eurónak megfelelő forintösszeget?

Azért, mert nem fizette be határidőben a számláját (késedelembe esett), tehát lejárt tartozása keletkezett, és Ön nem lakossági ügyfelünk. Részletes tájékoztatást a Földgáz Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatunk 6.8.3.3.6. pontjában, az NKM Földgázhálózati Kft. Üzletszabályzatának 7. h.i. pontjában, illetve a Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat 7.9.4.1.2. pontjában nyújtunk.

Milyen alapon terheltek rám behajtási költségátalányt?

Behajtási költségátalányt akkor számíthatunk fel, ha nem lakossági ügyfelünk nem fizeti be számláját határidőben, és így lejárt tartozása keletkezik (késedelembe esik). Az érintettek körét (pl. egyéni vállalkozó, egyéni cég, zrt., nyrt., kft., bt., szövetkezet) és a költségátalány mértékét a 2016. évi IX. törvénynek megfelelően határoztuk meg. A behajtási költségátalányról a Földgáz Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatunk 6.8.3.3.6. pontjában, az NKM Földgázhálózati Kft. Üzletszabályzatának 7. h.i. pontjában, illetve a Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat 7.9.4.1.2. pontjában nyújtunk részletes tájékoztatást.

Mely számlák késedelmes befizetését követi behajtási költségátalány felszámítása?

Azon számlákét, amelyeket nem lakossági ügyfelünk számára állítottunk ki, és amelyet nem fizettek be határidőben, és így lejárt tartozás keletkezett. Az érintettek körét (pl. egyéni vállalkozó, egyéni cég, zrt., nyrt., kft., bt., szövetkezet) a 2016. évi IX. törvénynek megfelelően határoztuk meg.

Ha e-számlás vagyok, a behajtási költségátalányt is elektronikusan terhelik ki, ha lejárt tartozásom van?

A behajtási költségátalányról szóló értesítőt mindig papíron, postai úton küldjük ki. Az értesítő alján csekk is szerepel, ám a befizetés természetesen átutalással is történhet a csekken szereplő adatok felhasználásával. Azon e-számlás ügyfeleink számára, akik E- Gázszámlát igényeltek, küldünk figyelmeztetést e-mailben is. Azon ügyfeleinknek, akiknek a dijnet.hu vagy az OTP CsekkRendező küldi az e-számlákat, csak akkor tudunk figyelmeztető e-mail küldeni, ha nyilvántartási rendszerünk számára is megadták e-mail címüket.

Hogyan számolják ki a 40 euro megfelelőjét forintban?

A Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján határozzuk meg a forintösszeget.

Mikortól számítanak fel behajtási költségátalányt?

2018. augusztus 1-jétől számíthatunk fel behajtási költségátalányt a nem lakossági ügyfelek határidőn túl befizetett számláira. Azokra a számlákra, amelyeknek fizetési határideje 2018. júliusában vagy azt követően járt le, és a számlán vagy egy külön levélben figyelmeztettük ügyfelünket a behajtási költségátalányra.

Figyelmeztettek rá, hogy a késedelmes befizetést behajtási költségátalány követheti?

Igen. Azokra a lejárt számlákra számítunk csak fel behajtási költségátalányt, amelyeken a késedelmes fizetés következményeire, így a behatási költségátalányra is külön figyelmeztetést helyeztünk el. (Ügyfeleink egy része nem a számlán, hanem külön borítékban küldött levélben kap értesítést, de ez a fajta tájékoztatás is megelőzi a behajtási költségátalány kiterhelését.)

 

 

Több részszámla egy borítékban

2017. október 1-jétől egy borítékban egyszerre többnyire három hónap részszámláit küldjük azon mérős ügyfeleinknek, akik nem diktálnak, hanem korábbi éves fogyasztásuk alapján készített részszámlát kapnak.

Pontosan olyan papírszámlák érkeznek, mint amiket havonta küldenénk, csak nem külön-külön borítékban, hanem egyszerre.

Az éves elszámoló számla továbbra is önállóan érkezik majd, a rá következő hónapban pedig két hónap számláját küldjük. Ezután megint hármasával érkeznek a számlák. A takarékosság mellett ezzel a környezetet is kíméljük. A bevezetési időszakban – attól függően, hogy Ön melyik hónapban kap éves elszámoló számlát – ennél kevesebb számla is lehet a borítékban.

Kérjük, figyelje a fizetési határidőt!
Segítse munkánkat, és mindig azt a számlát egyenlítse ki, aminek a legközelebbi a befizetési határideje. Az egy borítékban lévő csekkek jobb felső sarkában sorszámmal is segítjük az aktuális számla beazonosítását.

Az e-számlák továbbra is havonta érkeznek
Válassza Ön is a könnyen követhető, környezetbarát E-gázszámlát a halmozódó papírszámlák helyett.

A csoportos beszedés változatlanul működik
A földgázszámlák egyidejű, egy borítékban érkezése nem befolyásolja a csoportos beszedéssel történő, automatikus befizetést. Hónapról hónapra az adott gázszámlán szereplő fizetési határidő napján terheljük a bankszámlát. Kérjük, ügyeljen rá, hogy folyószámláján rendelkezésre álljon a szükséges összeg.


További tételek a számlán

A fizetési határidő után kiegyenlített számlákra késedelmi kamatot számítunk fel, melyet a befizetést követően kiállított számlában tüntetünk fel.

Az elmaradt tartozás miatt esetenként küldött tértivevényes felszólító levél díja is a számlában szerepel.

Ha az aktuális számlát megelőző, korábbi számlákból elmaradt, határidőn túli hátralék van, úgy ezen tételt/tételeket – legfeljebb bruttó 5000 Ft összértékben – a földgázszámla egy külön sorában tüntetjük fel az elmaradások mielőbbi rendezése érdekében.

Mérős ügyfeleink számára már kétféle részszámlázást nyújtunk (egyetemes szolgáltatásban)

A már ismert egyenletes részszámlázás esetén az éves leolvasások közötti időszakban azonos részmennyiséget tartalmazó részszámlákat készítünk. A részszámlamennyiség megállapításához az előző éves fogyasztás 20 éves átlaggal korrigált értékét osztjuk 12 egyenlő részre.

Az új, hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén az éves leolvasások közötti időszakban eltérő mennyiségekről, a fogyasztás jelleggörbéjének megfelelően, azaz télen több, nyáron kevesebb m³-ről bocsátjuk ki a részszámlákat.

Részletek a kapcsolódó tartalmaknál megadott linken.

Hőmérsékletfüggő részszámla kiállítására csak akkor kerül sor, amikor – akár több hónap után – a számla nettó értéke eléri a 2500 forintot. Nyári időszakban ezért előfordulhat, hogy nem érkezik havonta számla.

Elmaradt diktálások esetén átállítjuk hőmérsékletfüggő részszámlázásra

Az éves elszámolást követően hőmérsékletfüggő részszámlázásra állítjuk át azon ügyfeleink elszámolását az adott felhasználási helyen, akik az elszámolási évben három hónapban és/vagy két egymást követő hónapban nem vagy nem időben diktálták be a mérőállást.

Kis értékű részszámlát nem mindig küldünk

Papíralapon csak akkor állítunk ki hőmérsékletfüggő részszámlát, diktáláson alapuló, illetve elmaradt diktálás esetén becslésen alapuló számlát, amikor – akár több hónap után – a számla nettó értéke eléri a 2500 Ft-ot.

A függőben lévő, ki nem számlázott összeget természetesen szerepeltetjük egy következő havi elszámolásban.

Mindig kiküldjük a mínuszos, jóváíró számlát és azt, amiben kiegészítő szolgáltatás díja is szerepel.

Az átalánydíj számlái háromhavonta érkeznek

Az NKMK Földgázszolgáltató Zrt. által kiállított mérő nélküli (átalánydíjas) ügyfeleink számára háromhavonta küldünk számlát a korábbi két hónap helyett. A három hónap fogyasztását tartalmazó számlát a második hónap végén állítjuk ki, és annak kiegyenlítése a harmadik hónap első felében esedékes, a számlán megadott fizetési határidőnek megfelelően.

A Díjbeszedő Zrt. által kiállított számláknál nincs változás.

Kérjük, szükség esetén módosítsa az utalással kapcsolatos beállításait, illetve ha csoportos beszedéssel fizet, emelje meg bankjánál a számlájáról levonható összeg felső határát.