Fogyasztói érdekképviselet

0001.01.01

A felhasználói panaszok ügyében eljárásra jogosult hatóságok


Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a villamosenergia-, a földgáz-, a távhő-, valamint a víziközmű-szektor szabályozó hatósága. A Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező kormányhivatal, melynek irányítását a Kormány, felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter látja el.

Elérhetőségek
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. 

Telefonszám: + 36 1 459-7777
Fax: +36 1 459-7766
E-mail: mekh@mekh.hu
Honlap: http://www.mekh.hu


Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a területileg illetékes járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartoznak a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Elérhetőségek

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Telefonszám: +36 1 795-6766; +36 1 795-3832; +36 1 795-6816
E-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
Honlap: http://fogyasztovedelem.kormany.hu

Pest Megyei Kormányhivatal
Cím: 1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 661.
Telefonszám: +36 1 236-3937
E-mail: fogyved@pest.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest


Gazdasági Versenyhivatal

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény II-VI. fejezetének hatálya alá tartozó esetekben látja el a felügyeletet.

Elérhetőségek

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.a
Telefonszám: +36 1 472-8900
Fax: +36 1 472-8905
E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
Honlap: http://www.gvh.hu

A FŐGÁZ szolgáltatási területén működő, energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek


Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
Telefonszám: +36 1 201-4102
E-mail: ofe@ofe.hu
Honlap: http://www.ofe.hu


Ipari Energiafogyasztók Fóruma

Telefonszám: +36 1 359-6440
E-mail: office@ief.hu


Magyar Energiafogyasztók Szövegsége

Telefonszám: +36 1 210-7116
E-mail: mesz.iroda@freemail.hu


Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.
Telefonszám: +36 1 802-4390
E-mail: kehop@nfm.gov.hu


A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei a kapcsolódó tartalmak közt találhatók.