Meghatalmazott általi ügyintézés

0001.01.01

Abban az esetben, ha a földgázellátási szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben nem a szerződő fél jár el, a szerződő félnek, mint meghatalmazónak fel kell jogosítania a meghatalomazottat az NKM Energia Zrt. előtti képviseletre és nevében történő eljárásra.

Minden esetben a két tanúval ellátott meghatalmazáson fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazott milyen jogkörben, milyen ügyekben járhat el, továbbá meg kell adni a meghatalmazás érvényességi idejét.

Az ügyintézés során a meghatalmazott részéről gazdasági társaság esetén aláírási címpéldány illetve természetes személy esetén személyi igazolvány bemutatása szükséges.