Számlázás

0001.01.01

A nyújtott szolgáltatások ellenértéke a felhasználó részére a földgázellátási szerződésben foglalt feltételek szerint kerül kiszámlázása.

A fix díjak (teljesítmény díj, alapdíj, kapacitásdíj, készülék bérleti díjak, stb.) elszámolása havonta egy alkalommal történik, a szerződésben rögzítettek szerint.

A földgázellátási szerződés megkötésekor lehetőség van fizető megjelölésére is. Ebben az esetben a szerződést a fizetőnek is alá kell írnia. A számlában feltüntetett díjak megfizetéséért a felhasználó és fizető egyetemlegesen felelősek.

Az igénybevett szolgáltatások díját tartalmazó számla jellemzően papír alapon kerül kibocsátásra, azonban lehetőség van a számla elektronikus formában törtőnő kiállítására is. Az NKM Energia Zrt. az elektronikus számla szolgáltatást a Díjnet számlakibocsátó partnereként biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéhez a Díjnet weboldalán történő előzetes regisztráció szükséges.