Elszámolás

0001.01.01

A fogyasztás elszámolása a földgázellátási szerződésben foglalt megállapodásnak megfelelően vagy

  • 10 naponta, a hónapok végéhez igazodó dekádonként,
  • havonta kétszer,
  • havonta
  • évente egyszer

történik.

Az évente egyszeri elszámolás esetén az NKM Energia Zrt. jogosult két elszámolási (éves mérőleolvasás) időpont között részszámla kibocsátására. A részszámlában elszámolt mennyiség meghatározása a szerződésben rögzített havi mennyiségi adatok, vagy a szolgáltató becslési eljárása alapján történik.

Az elszámolási mérőállás meghatározására úgynevezett diktálós megállapodás köthető. Ebben az esetben a felhasználónak a hónap meghatározott időpontjában a szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania az elszámolási mérők aktuális állásait.

Ha a földgázelosztó a fogyasztásmérő berendezés leolvasását nem tudja elvégezni, vagy a felhasználó a mérőállását az erre vonatkozó megállapodástól eltérően nem közli, a fogyasztásmennyiséget az NKM Energia Zrt. becsléssel állapítja meg. Ha a becslést követően valós mérőállás áll rendelkezésre, a tényleges fogyasztásmennyiség a két ismert mérőállás közötti időszakra az Üzletszabályzatban meghatározott módon kerül felosztásra, a becslés alapján kibocsátott számla pedig elszámolásra.