Árak, tarifák

0001.01.01

A Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója szabadpiaci szerződéseiben egyedi árakat, valamint előre meghatározott szerződési feltételekhez kötött tarifákat alkalmaz. Az árak a felhasználóval kötött földgázellátási szerződésben, közös megegyezéssel kerülnek megállapításra.

A tarifákhoz tartozó árakat az NKM Energia Zrt. rendszeresen felülvizsgálja, amely alapján az adott tarifához tartozó induló ár az ajánlat megtételekor, illetve a földgázellátási szerződés megkötésekor kerül rögzítésre. 

Változatos termékportfolió biztosítja az ügyfelek fogyasztási szokásaihoz valóban illeszkedő termékajánlatok tételének lehetőségét. A termékek és tarifák egységárai egyedileg kerülnek meghatározásra, kifejezetten az érintett felhasználási helyek műszaki és fogyasztási adatai, valamint földgáz felhasználási jellemzőinek figyelembe vételével. 

Az adott felhasználói körre meghatározott alaptarifák – BASIC tarifacsomag – díjai hirdetmény formájában a kapcsolódó dokumentumok közt található.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a 2018/1. sz. Basic tarifa hirdetményben díjtétel változtatás nem történt, a módosítások célja a jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés, valamint a kapcsolati adatok frissítése.