Egyetemes szolgáltatási üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

A földgázellátásról szóló törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Közművek részeként működő NKM Földgázszolgáltató Zrt. Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2019. április 26-i hatállyal megváltoztak.

A módosított Üzletszabályzat az alábbiakat tartalmazza:

 • írásbeli formára vonatkozó egyértelműsítő rendelkezés rögzítése (1.2.)
 • ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezésére vonatkozó tájékoztatás pontosítása (1.3.2.)
 • a GDPR előírásaira, az Infotv. módosítására, illetve az NKM Földgázszolgáltató Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatójában történt módosításokra figyelemmel, a szabályozás összhangjának megteremtése érdekében szükséges módosítások, pontosítások (4.2., 4.2.2., 4.2.8.-4.2.8.4.3., 5.5., 6.1.3., 4/a. sz. melléklet, 4/b. sz. melléklet, 4/a. sz. függelék, 4/b. sz. függelék, 4/c. sz. függelék)
 • földgázelosztási szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó szabályok pontosítása (4.1.2.)
 • szerződéskötés megtagadása szabályainak pontosítása (6.2.3.)
 • a szerződés egyoldalú módosításával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség szabályainak pontosítása (6.3.1.)
 • alapdíj fizetésére vonatkozó szabályok pontosítása (6.4.6.6.)
 • elektronikus számlakibocsátás szabályainak módosítása (6.4.6.9.)
 • fizetési módokra vonatkozó szabályozás pontosítása (6.4.8.1., 4/b. sz. melléklet, 4/c. sz. melléklet, 4/a. sz. függelék)
 • postai számlabefizetési megbízás szabályainak módosítása (6.4.8.1.)
 • befizetések elszámolására vonatkozó szabályok pontosítása (6.4.8.2.)
 • korlátozási sorrendre vonatkozó szabályok törlése (6.5.)
 • szerződés megszűnése eseteinek pontosítása (6.7.4.)
 • elévülés szabályainak pontosítása (6.8.1., 4/b. sz. melléklet)
 • a felfüggesztés alapjául szolgáló helyzet megszűnését követően szolgáltatás biztosítására vonatkozó rendelkezések pontosítása (6.8.1.)
 • a felhasználó szerződésszegése jogkövetkezményeinek pontosítása (6.8.3.2., 4/b. sz. melléklet)
 • a kikapcsolásra, és a földgázellátásba történő ismételt bekapcsolásra vonatkozó szabályok kiegészítése (6.8.3.3.1., 4/b. sz. melléklet)
 • az ügyfélkapcsolati pontokra vonatkozó szabályok törlése (6.10., 6.11.1., 6.12.1.3., 6.12.2., 1. sz. melléklet)
 • írásbeli ügyintézés szabályainak pontosítása (6.11.2.)
 • előrefizetős mérő alkalmazása esetén a számlázás szabályainak módosítása (6.13.1.2.2.)
 • ügyfélszolgálati iroda címének, nyitvatartásának módosítása (1. sz. melléklet)
 • gázszivárgás bejelentést fogadó elosztó elnevezésének pontosítása (2. sz. melléklet)
 • jogszabályi hivatkozás pontosítása (4/a. sz. melléklet)
 • az érdekképviseleti szervekre vonatkozó információk pontosítása (3. sz. függelék)
 • lakossági és nem lakossági célú felhasználás pontosítása (4/b. sz. függelék)
 • földgázelosztó elnevezésének pontosítása (7. sz. függelék)

További részletekért hívja az ügyfélszolgálat telefonszámát a kiválasztott előhívóval: 06 1 474 9999, 06 20 474 9999, 06 30 474 9999 vagy 06 70 474 9999.

Korábbi üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek

0001.01.01