Jogszabályok, szabályzatok

0001.01.01

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. június 30. napjával létrejött NKM Energia Zrt. Földgáz Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatának jóváhagyása folyamatban van. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozatáig az NKM Energia Zrt. jogelődjének, az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-nek 2019. június 29-én hatályos Földgáz Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata alkalmazandó, amely az alábbiakban található.

A földgázellátásról szóló törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Közművek részeként működő NKM Földgázszolgáltató Zrt. Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2019. április 26-i hatállyal megváltoztak.

A módosított Üzletszabályzat az alábbiakat tartalmazza:

 • írásbeli formára vonatkozó egyértelműsítő rendelkezés rögzítése (1.2.)
 • ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezésére vonatkozó tájékoztatás pontosítása (1.3.2.)
 • a GDPR előírásaira, az Infotv. módosítására, illetve az NKM Földgázszolgáltató Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatójában történt módosításokra figyelemmel, a szabályozás összhangjának megteremtése érdekében szükséges módosítások, pontosítások (4.2., 4.2.2., 4.2.8.-4.2.8.4.3., 5.5., 6.1.3., 4/a. sz. melléklet, 4/b. sz. melléklet, 4/a. sz. függelék, 4/b. sz. függelék, 4/c. sz. függelék)
 • földgázelosztási szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó szabályok pontosítása (4.1.2.)
 • szerződéskötés megtagadása szabályainak pontosítása (6.2.3.)
 • a szerződés egyoldalú módosításával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség szabályainak pontosítása (6.3.1.)
 • alapdíj fizetésére vonatkozó szabályok pontosítása (6.4.6.6.)
 • elektronikus számlakibocsátás szabályainak módosítása (6.4.6.9.)
 • fizetési módokra vonatkozó szabályozás pontosítása (6.4.8.1., 4/b. sz. melléklet, 4/c. sz. melléklet, 4/a. sz. függelék)
 • postai számlabefizetési megbízás szabályainak módosítása (6.4.8.1.)
 • befizetések elszámolására vonatkozó szabályok pontosítása (6.4.8.2.)
 • korlátozási sorrendre vonatkozó szabályok törlése (6.5.)
 • szerződés megszűnése eseteinek pontosítása (6.7.4.)
 • elévülés szabályainak pontosítása (6.8.1., 4/b. sz. melléklet)
 • a felfüggesztés alapjául szolgáló helyzet megszűnését követően szolgáltatás biztosítására vonatkozó rendelkezések pontosítása (6.8.1.)
 • a felhasználó szerződésszegése jogkövetkezményeinek pontosítása (6.8.3.2., 4/b. sz. melléklet)
 • a kikapcsolásra, és a földgázellátásba történő ismételt bekapcsolásra vonatkozó szabályok kiegészítése (6.8.3.3.1., 4/b. sz. melléklet)
 • az ügyfélkapcsolati pontokra vonatkozó szabályok törlése (6.10., 6.11.1., 6.12.1.3., 6.12.2., 1. sz. melléklet)
 • írásbeli ügyintézés szabályainak pontosítása (6.11.2.)
 • előrefizetős mérő alkalmazása esetén a számlázás szabályainak módosítása (6.13.1.2.2.)
 • ügyfélszolgálati iroda címének, nyitvatartásának módosítása (1. sz. melléklet)
 • gázszivárgás bejelentést fogadó elosztó elnevezésének pontosítása (2. sz. melléklet)
 • jogszabályi hivatkozás pontosítása (4/a. sz. melléklet)
 • az érdekképviseleti szervekre vonatkozó információk pontosítása (3. sz. függelék)
 • lakossági és nem lakossági célú felhasználás pontosítása (4/b. sz. függelék)
 • földgázelosztó elnevezésének pontosítása (7. sz. függelék)

További részletekért hívja az ügyfélszolgálat telefonszámát a kiválasztott előhívóval: 06 1 474 9999, 06 20 474 9999, 06 30 474 9999 vagy 06 70 474 9999.

Egyetemes szolgáltatói működési engedély és módosításai

0001.01.01

Jogszabályok

0001.01.01

Egyéb szabályzat

0001.01.01

Az NKM Energia Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatási területéhez tartozó földgázelosztók üzletszabályzatainak elérhetőségei

0001.01.01

Korábbi üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01