Szerződéskötés

0001.01.01

Egyetemes szolgáltatásra jogosult, azt igénybe vevő felhasználónak az egyetemes szolgáltatatói engedélyessel egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződést kell kötnie.

A szerződés hatálybalépésének feltétele a felhasználási hely elosztóhálózathoz való csatlakozása, valamint az, hogy a felhasználó érvényes elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkezzen.

A felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződés aláírásával megbízhatja az egyetemes szolgáltatót, hogy képviseletében teljes jogkörrel eljárjon a területileg illetékes elosztói engedélyesnél az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésekor. Ehhez kérjük, az illetékes elosztó honlapjáról töltse le és küldje vissza az elosztóhálózat-használati szerződést.

Szerződéskötésre szükség van felhasználóváltozás (átírás, költözés) esetében, illetve minden olyan esetben, amikor a szerződés a szolgáltatás igénybevételével létrejött, de az nincs írásba foglalva.

Átíráskor a felhasználóknak csak az átíráshoz szükséges dokumentumokat kell kitöltenie és beküldeni. A szerződéskötés folyamatát az NKM Földgázszolgáltató Zrt. indítja, a kitöltött szerződéscsomagot megküldi az új felhasználó részére.

Az egyetemes szolgáltatási szerződések árszabás alapúak. Az árszabást a felhasználás célja határozza meg: 

  • lakossági árszabás - saját háztartás céljára történő vételezés (lakás vagy nyaraló),
  • nem lakossági árszabás - jövedelemszerzéssel járó vállalkozási tevékenység céljára történő vételezés,
  • társasházak és egyéb fogyasztói közösségek árszabása - 20 m3/h alatti közös mérővel ellátott társasházal/fogyasztói közösségek esetében igényelhető (Ha a közös gázmérővel rendelkező lakóépületben a műszakilag megosztott önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználási helyen vételezők összessége fogyasztói közösségnek minősül.),
  • gázmérővel nem rendelkező, átalánydíjas felhasználók árszabása.

A fogyasztói közösségek gázellátása a társasházakra és egyéb fogyasztói közösségekre vonatkozó egyetemes szolgáltatási szerződés megfelelő pontjának megjelölésével, illetve külön nyilatkozattal igényelhető.

Az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésének menete

  • Az egyetemes szolgáltatás igényléséhez az "Ajánlatkérés földgáz egyetemes szolgáltatás igénybevételére" nyomtatványt töltse le, és adataival töltse ki,
  • ha Ön nem tulajdonosként kívánja a szolgáltatást igénybe venni, és ezt az átírás kezdeményezésénél még nem jelezte, kérjük, a „Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról” dokumentumot is szíveskedjen letölteni és aláíratni a tulajdonossal,
  • kérjük, a "Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat" nyomtatványt is töltse ki,
  • a 2 példányban kitöltött és aláírt dokumentumokat postázza az NKM Földgázszolgáltató Zrt.1439 Budapest, Postafiók 700. címre, vagy hozza be ügyfélszolgálati irodáink egyikébe.

 

Kitöltendő szerződés dokumentumok

0001.01.01

További kitöltendő dokumentumok

0001.01.01

Tájékoztatók

0001.01.01

Kapcsolódó tartalmak

0001.01.01