Otthon Gondoskodás baleset-biztosítás
széles körű védelem az egész családnak

0001.01.01

Otthon Gondoskodás Baleset-biztosítással

TEGYEN MEG MINDENT, KÉSZÜLJÖN FEL A VÁRATLAN HELYZETEKRE!
Az Otthon Gondoskodás baleset-biztosítással gyors védelmet nyújtunk hirtelen jött baleseti műtét,
csonttörés, égési sérülés, rokkantság vagy végzetes kimenetelű baleset bekövetkezése esetén fellépő
anyagi nehézségekben.

 

Miért válassza az Otthon Gondoskodás baleset-biztosítást?

Alacsony biztosítási díjért akár 2 millió Ft kártérítés

Alacsony biztosítási díjért akár 2 millió Ft kártérítés

Már kisebb balesetekre is fedezetet nyújt

Már kisebb balesetekre is fedezetet nyújt

Egyéni baleset- biztosítás csak napi 19 Ft-ért

Egyéni baleset- biztosítás csak napi
19 Ft-ért

Egy háztartásban élő családtagjainak díjmentesen (5 főig)

Egy háztartásban élő családtagjainak díjmentes (5 főig)

A kórházi ápolás már az első naptól térítve

A kórházi ápolás már az első naptól térítve

A Föld valamennyi országában, a nap 24 órájában érvényes

A Föld valamennyi országában, a nap 24 órájában érvényes

Egyszerűen az energiaszámlájával fizetheti a biztosítás havidíját

Egyszerűen az energiaszámlájával fizetheti a biztosítás havidíját

 

Garantáltan egyszerű

Baleset bejelentése 15 munkanapon belül személyesen, telefonon vagy írásban.

Biztosítási eseménnyel kapcsolatos bizonylatok, kárbejelentő formanyomtatvány elküldése a Biztosítónak.

Kedvező elbírálás esetén a biztosító elindítja a díj kifizetését.

 

TÖBB MINT BALESET-BIZTOSÍTÁS

A baj váratlan, és sosem jön jókor, de mi mindenre gondoltunk.

A baleset során

 • személyes vagyontárgyaiban, ruházatában keletkezett károk javítási, tisztítási vagy csereköltségét megtérítjük;
 • megrongálódott, károsodott személyi okmányainak pótlási költségét fedezzük;
 • sérült szemüvegének, kontaktlencséjének javítási vagy csereköltségét álljuk;
 • baleset esetén más biztosítónál érvényben lévő baleset-biztosítását is felhasználhatja;
 • számlavédelem szolgáltatásunkkal maximum 6 hónapon keresztül havi 10 000 vagy 20 000 Ft-tal hozzájárulunk gázszámlájához.

 

GYAKORI KÉRDÉSEK

Csoportos baleset-biztosítás

Melyik biztosító termékéről van szó?

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

 

Milyen típusú biztosításról van szó?

A csoportos balesetbiztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott eseményekre nyújt szolgáltatást az ott meghatározott módon és mértékben.

 

Mire terjed ki a biztosítás?

 • Balesetből eredő, a baleset bekövetkeztétől számított egy éven belüli halál;
 • Balesetből eredő testi sérülés, mely maradandó (végleges) egészségkárosodással jár;
 • Balesetből eredő műtét;
 • Balesetből eredő csonttörés, csontrepedés;
 • Balesetből eredő, egy éven belüli, orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg ellátás;
 • Balesetből eredő költségek megfizetése, amiket a biztosított számlával tud igazolni (pl.: személyes vagyontárgyakban keletkezett károk, károsodott személyi okmány, szemüveg, kontaktlencse);
 • Balesetből eredő égési sérülés.
 

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosítás alapján nem térülnek pl.: rándulás, megemelés; nem balesettel összefüggő fertőzés; betegségek.

 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A Biztosító nem fizet pl.:

 • Súlyosan gondatlan vagy jogellenes magatartással összefüggésben bekövetkezett balesetek esetén;
 • Kábítószer vagy bódító hatású anyag, továbbá nem orvos által előírt gyógyszer fogyasztása miatti tudatzavar vagy a belátási képesség csökkenése miatt bekövetkező eseményekre;
 • A motoros járművek versenyén, valamint országos és nemzetközi síugró, bob, síbob versenyeken (edzésein) a nézőt érő balesetekre, ideértve a teszt-túrákat és a rally versenyeket is.
 

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás bárhol bekövetkező biztosítási eseményekre kiterjed.

 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

 • Biztosítási esemény mielőbbi bejelentése;
 • Biztosítási eseménnyel kapcsolatos bizonylatok megőrzése és eljuttatása a Biztosítóhoz;
 • Kárbejelentő formanyomtatvány kitöltése és eljuttatása a Biztosítóhoz.
 

Mikor és hogyan kell fizetnem?

 • A biztosítás első díja a kockázatviselés első hónapjának 1. napján esedékes, minden későbbi díj pedig annak a naptári hónapnak az 1. napján, amelyre a díj vonatkozik.
 • A biztosítási díjat a Szerződő részére kell megfizetni, a Szerződő által kiállított számlán, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.
 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A Biztosítók kockázatviselése a Biztosítottnak a biztosítási szerződésbe való belépésének időpontjától függően:

 • adott naptári hónap 15. napjáig megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a következő naptári hónap első napján 0 óra,
 • adott naptári hónap 15. napja után megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a csatlakozási nyilatkozat hónapját követő második hónap első napján 0 óra.

Az utolsó biztosítási időszak annak a három hónapos időszaknak az első napján 0 órakor kezdődik, amely hónapban a Biztosító kockázatviselése megszűnik és ugyanennek a három hónapos időszaknak az utolsó napján 24 óráig tart.

 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A biztosítás a Szerződőhöz intézett írásos nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@nkm.energy) szüntethető meg, a Biztosító kockázatviselése az aktuális biztosítási időszak utolsó hónapjának utolsó napján 24 órakor véget ér.

 

Csoportos számlavédelmi biztosítás

Melyik biztosító termékéről van szó?

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

 

Milyen típusú biztosításról van szó?

A csoportos számlavédelmi biztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott eseményekre nyújt szolgáltatást az ott meghatározott módon és mértékben.

 

Mire terjed ki a biztosítás?

 • Biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett, betegségből vagy balesetből eredő 30 napot meghaladó folyamatos betegállományára;
 • Biztosítottnak a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkezett 30 napot meghaladó regisztrált munkanélküliként vagy álláskeresőként nyilvántartásba vételére.
 

Mire nem terjed ki a biztosítás?

Keresőképtelenség biztosítás esetén:

 • Anyasággal összefüggő keresőképtelenségre (kivéve a balesetből eredő keresőképtelenséget);
 • Olyan keresőképtelenségre, amely alatt a Biztosított jövedelemszerző tevékenységet folytat;
 • Olyan keresőképtelenségre, amely a kockázatviselés kezdetekor már fennállt;
 • A kockázatviselés kezdete előtt meglévő betegségekre.

Munkanélküliség biztosítást esetén:

 • A nem munkaviszonyban álló Biztosítottakra;
 • A munkaviszonynak a Biztosított által kezdeményezett megszűnésére;
 • A munkaviszonynak próbaidő alatti megszűnésére;
 • Határozott tartamú munkaviszonyra;
 • Olyan Biztosítottra, aki munkaviszonnyal bár rendelkezett, de a munkaviszony megszűnését megelőző 6 hónap során a munkavégzése – a táppénz kivételével – szünetelt;
 • Munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra;
 • Munkáltató általi rendes felmondása öregségi- vagy rokkantság miatti nyugdíjazás esetén;
 • A Biztosított munkaviszonyának megszűnésére, ha azt a munkáltató a biztosítás kezdete előtt már írásban közölte vagy bejelentette;
 • Arra a munkanélküliségi időszakra, amely a kockázatviselés kezdetekor már fennállt.
 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

 • A Biztosító a biztosítási csomagok függvényében a szolgáltatás összegét limitálja;
 • A Biztosító egy biztosítási esemény kapcsán a szolgáltatást 6 hónapban, míg a tartam alatt 12 hónapban korlátozza;
 • A Biztosító munkanélküliség és keresőképtelenség biztosításnál 30 nap önrészt alkalmaz;
 • A Biztosító munkanélküliség biztosításnál 90 nap várakozási időt alkalmaz;
 • Számlavédelmi biztosítás vonatkozásában Biztosított az a természetes személy lehet, akinek a csatlakozási nyilatkozat megtételének időpontjában életkora 18 és 64 év között van.
 

Hol érvényes a biztosításom?

Világ bármely országa, kivéve a munkanélküliség kockázatot, amely csak Magyarország területére korlátozódik.

 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

 • Biztosítási esemény mielőbbi bejelentése;
 • Biztosítási eseménnyel kapcsolatos bizonylatok megőrzése és eljuttatása a Biztosítóhoz;
 • Kárbejelentő formanyomtatvány kitöltése és eljuttatása a Biztosítóhoz.
 

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítás első díja a kockázatviselés első hónapjának 1. napján esedékes, minden későbbi díj pedig annak a naptári hónapnak az 1. napján, amelyre a díj vonatkozik.
A biztosítási díjat a Szerződő részére kell megfizetni, a Szerződő által kiállított számlán, a földgázszolgáltatási díjjal együtt.

 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A Biztosítók kockázatviselése a Biztosítottnak a biztosítási szerződésbe való belépésének időpontjától függően:

 • adott naptári hónap 15. napjáig megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a következő naptári hónap első napján 0 óra,
 • adott naptári hónap 15. napja után megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a csatlakozási nyilatkozat hónapját követő második hónap első napján 0 óra.
Az utolsó biztosítási időszak annak a három hónapos időszaknak az első napján 0 órakor kezdődik, amely hónapban a Biztosító kockázatviselése megszűnik és ugyanennek a három hónapos időszaknak az utolsó napján 24 óráig tart.
 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A biztosítás a Szerződőhöz intézett írásos nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@nkm.energy) szüntethető meg, a Biztosító kockázatviselése az aktuális biztosítási időszak utolsó hónapjának utolsó napján 24 órakor véget ér.

 

Otthon Gondoskodás baleset-biztosítás már havi 590 Ft-tól!

Gondoskodjon saját és családja védelméről, rendelje meg szolgáltatásunkat!

VÁLASSZON EGYÉNI ÉS CSALÁDI CSOMAGJAINK KÖZÜL

 

Egyéni csomagok

Egyéni baleset-biztosítás

590

Ft / hó

 

 • Baleseti halál: 2 000 000 Ft
 • Baleseti rokkantság, 1-100%: 2 000 000 Ft
 • Baleseti műtéti térítés: 150 000 Ft*
 • Baleseti kórházi napi térítés 1. naptól: 5 000 Ft
 • Baleseti égési sérülés: 100 000 Ft*
 • Baleseti csonttörés: 40 000 Ft
 • Baleseti költségtérítés: 40 000 Ft
 • Munkanélküliség: -
 • Keresőképtelenség: -
Megrendelem

Egyéni számlavédelem

590

Ft / hó

 

 • Baleseti halál: -
 • Baleseti rokkantság, 1-100%: -
 • Baleseti műtéti térítés: -*
 • Baleseti kórházi napi térítés 1. naptól: -
 • Baleseti égési sérülés: -*
 • Baleseti csonttörés: -
 • Baleseti költségtérítés: -
 • Munkanélküliség: havi 20 000 Ft
 • Keresőképtelenség: havi 20 000 Ft
Megrendelem

Családi csomagok

Családi baleset-biztosítás

590

Ft / hó

 

Egy háztartásban élő családtagjainak díjmentes (5 főig)

 • Baleseti halál: 1 000 000 Ft
 • Baleseti rokkantság, 1-100%: 1 000 000 Ft
 • Baleseti műtéti térítés: 100 000 Ft*
 • Baleseti kórházi napi térítés 1. naptól: 5 000 Ft
 • Baleseti égési sérülés: 100 000 Ft*
 • Baleseti csonttörés: 20 000 Ft
 • Baleseti költségtérítés: 20 000 Ft
 • Munkanélküliség: -
 • Keresőképtelenség: -
Megrendelem

Családi baleset-biztosítás EXTRA

890

Ft / hó

 

Egy háztartásban élő családtagjainak díjmentes (5 főig)

 • Baleseti halál: 2 000 000 Ft
 • Baleseti rokkantság, 1-100%: 2 000 000 Ft
 • Baleseti műtéti térítés: 150 000 Ft*
 • Baleseti kórházi napi térítés 1. naptól: 5 000 Ft
 • Baleseti égési sérülés: 100 000 Ft*
 • Baleseti csonttörés: 40 000 Ft
 • Baleseti költségtérítés: 40 000 Ft
 • Munkanélküliség: -
 • Keresőképtelenség: -
Megrendelem

Családi baleset-biztosítás és számlavédelem

990

Ft / hó

 

Egy háztartásban élő családtagjainak díjmentes (5 főig)

 • Baleseti halál: 1 000 000 Ft
 • Baleseti rokkantság, 1-100%: 1 000 000 Ft
 • Baleseti műtéti térítés: 100 000 Ft*
 • Baleseti kórházi napi térítés 1. naptól: 5 000 Ft
 • Baleseti égési sérülés: 100 000 Ft*
 • Baleseti csonttörés: 20 000 Ft
 • Baleseti költségtérítés: 20 000 Ft
 • Munkanélküliség: havi 10 000 Ft
 • Keresőképtelenség: havi 10 000 Ft
Megrendelem

Családi baleset-biztosítás és számlavédelem EXTRA

1490

Ft / hó

 

Egy háztartásban élő családtagjainak díjmentes (5 főig)

 • Baleseti halál: 2 000 000 Ft
 • Baleseti rokkantság, 1-100%: 2 000 000 Ft
 • Baleseti műtéti térítés: 150 000 Ft*
 • Baleseti kórházi napi térítés 1. naptól: 5 000 Ft
 • Baleseti égési sérülés: 100 000 Ft*
 • Baleseti csonttörés: 40 000 Ft
 • Baleseti költségtérítés: 20 000 Ft
 • Munkanélküliség: havi 20 000 Ft
 • Keresőképtelenség: havi 20 000 Ft
Megrendelem

*a szolgáltatás összege a fenti táblázatokban szereplő összegeknek a műtét kategóriájától, illetve az égési sérülés fokától és kiterjedésétől függő, a vonatkozó Különös Feltételekben meghatározott százaléka.