A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Számlázási információk

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény alapján villamosenergia–számlájának formátuma megváltozott. Egyes megszokott számlaelemek új helyen jelennek meg számláján, illetve új információkat is tartalmaz számlája.

Amennyiben ügyintézés érdekében megkeresi társaságunkat, akkor kérjük, hogy a felhasználási helyre szóló számlát hozzon magával, vagy telefonos, internetes ügyintézés esetén tartson magánál. Az ügyintézésnél leggyakrabban használt felhasználási hely azonosítót a számla utolsó oldalának végén találja meg.

Ha számláján a számla összege és a számla kiállítása után nyilvántartott egyenlege között eltérést tapasztal, akkor tartozás esetén kérjük, annak kifizetésére intézkedjen, mivel késedelem esetén kamat és felszólítási díj is felszámításra kerülhet.

 

Csekkes fizetés postai befizetési határideje

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 11. §-a egységes szabályozást ad a fizetési megbízás teljesülésének időpontjára. E jogszabály szerint a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják.

Fenti szabály alapján 2010. május 1-jétől nem a postai befizetés időpontja számít a számla kiegyenlítésének, hanem az, amikor a pénz beérkezik az NKM Energia Zrt. pénzforgalmi számlájára .

E jogszabályi módosítás miatt a felhasználónak a fizetési határidőt megelőzően két munkanappal korábban kell teljesítenie a postai befizetést annak érdekében, hogy befizetése ne minősüljön késedelmes teljesítésnek.

A postai befizetés határidejére javasolt időpontot a fizetendő csekken találja.

Kérjük Önt, hogy nagy gondossággal figyelje számlája fizetési határidejét, mert Társaságunk a késedelmes napok után a Ptk-ban meghatározott, a jegybanki alapkamathoz kötött késedelmi kamatot számít fel., melyet ugyancsak feltüntetünk számlalevelén.

Késedelmes fizetés esetén a késedelem bekövetkezte után értesítő levelek kerülnek megküldésre a tartozás rendezése érdekében. Az értesítők díját társaságunk a jogszabályban megadott értékkel szerepelteti következő számláján.

 

Itt megtekintheti számlatörténetét (regisztrációhoz kötött szolgáltatás)

A lap tetejére

Számlamagyarázat

Az itt elérhető mintaszámla bemutatásával és elemeinek ismertetésével segítséget szeretnénk nyújtani áramszámlájának értelmezéséhez. 

Számlán szereplő fogyasztási mennyiség

Amennyiben Ön külön nem jelenti be mérőállását, egyenlő fogyasztási mennyiségekről szólnak részszámlái. Ez, úgy gondoljuk, jelentősen megkönnyíti az Ön számára a havi kiadások tervezését. Egy hónapra számított alacsony számlaérték esetén részszámlája több hónapra összevontan készülhet el.

Amennyiben fogyasztása változhat az év során, de biztonságban szeretné tudni az energiaköltségeit, javasoljuk, válassza az egyensúly számla csomagot.

Természetesen lehetősége van arra is, hogy mérőállását bejelentse honlapunkon vagy mérőállás-bejelentésre szolgáló telefonvonalakon is. Ebben az esetben is igaz, hogy alacsony számlaérték esetén számlája több hónapra összevontan készülhet el.

A bejelentés megfelelő időpontjával kapcsolatos fontos információ, hogy az Ön adott havi számlája minden hónapban a leolvasás időszakához igazodva, automatikusan készül el.

Ezért kérjük, hogy bejelentését a számlán szereplő, „A következő mérőállás bejelentés javasolt időpontja” dátumban feltüntetett időszakban tegye meg, mert így aktuális havi számlája már a bejelentett mérőállás alapján készülhet el. Ellenkező esetben Ön az adott hónapban 2 számlalevelet kaphat, melyek közül az egyik a kalkulált részszámla összegét, míg a másik az Ön által bejelentett mérőállás alapján számolt számlaösszeget tartalmazza.

A lap tetejére

Áramszámla kiegyenlítése

Az áramszámla kiegyenlítésére Önnek több lehetősége is van. Kiegyenlítheti bankon keresztüli átutalással vagy csoportos beszedésre adott megbízás alapján, de természetesen választhatja a hagyományos postai csekkes befizetést is.

Bankon keresztül történő kiegyenlítés mellett lehetősége van az elektronikus számlát is igénybe venni, ezzel nemcsak önmagát, hanem környezetét is kíméli!

Jótanács

A villamos energia fogyasztás jellemzően csak abban az esetben változik, ha a felhasználási helyen új, jelentősebb fogyasztású berendezések jelennek meg, vagy pl. ha megváltozik az adott háztartásban élők száma. Ilyen esetben kérjük Önt, hogy a részszámlák pontossága érdekében forduljon hozzánk bizalommal, hogy munkatársaink segítségével pontosítani tudja a havi részfogyasztás mennyiségét.

Itt tudja módosítani részfogyasztása mennyiségét (regisztrációhoz kötött szolgáltatás).

További kérdés esetén kérjük, keresse munkatársainkat telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 0614749999-es vagy a 06 20/30/70 474 9999-es telefonszámok valamelyikén, vagy írjon nekünk.

A lap tetejére

Tanúsított számlázási rendszerek

Az NKM Energia Zrt. és az NKM Áramhálózati Kft. tájékoztatja felhasználóit, rendszerhasználóit, hogy számlázási rendszereik a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 43. § (4) bekezdés szerinti tanúsítványokkal 2015. február 27-től rendelkeznek.

A hivatkozott jogszabályhely szerint számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a társaságok adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítják az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.

A meghatározott követelményeknek való megfelelést a tanúsító szervezet a számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással igazolja. A számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesüléséről informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet, a Hunguard Kft. állította ki a tanúsítványt.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk cégneve 2017. március 1. napjától megváltozott, az új cégnév: NKM Energia Zrt.

A Társaság valamennyi egyéb adata és elérhetősége változatlan. A névváltozás miatt a formanyomtatványok és egyéb dokumentumok módosítása folyamatban van.

A tanúsítványok megtekinthetőek a Hunguard Kft. honlapján az alábbi linkekre kattintva:

 

 

 

NKM Áramhálózati Kft. karbantartási jegyzőkönyv

NKM Áramhálózati Kft. tanúsítvány